Monday, September 28, 2015

މާޒީގެ ތެރެއިން މިނަން (ނާހިދާ)

ހަނދާން ތައް ދޮގު ނުވާނަމަ ނާހިދާ އަކީ އެއް ކިލާސް އެއްގަ ފަށާ ތައުލީމް ފަށައިގަން ބައިވެރިއެއް އަދި އެއީ އެއިރުގަ ވަރަށް ވެސް ގާތް އެކުވެރި އެކެވެ. ހަނދާނުން ނުފޮހެވޭނެ ނަމެކެވެ. އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް ގާތް ކޮށެވެ. އެއީ އުމުރުގެ 6,7,8 މިދުވަސް ވަރެވެ، ނުވަތަ ގްރޭޑް 1,2,3 އެވެ. އުޅެމުން އައީ ހަތަރު ރަހްމަށްތެރިން އެއްކޮށެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަގެ ކޮއްކޮ މުފީދާ އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުދައިތަ ނުވަތަ ރަށުން ބަހުން ނަމަ ބައްޕެއްތާގެ ދަރި ތޮއްޔިބާ އެއްކޮށެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ އަޅުގަނޑުގެ ބެސްޓް ފުރެންޑެވެ.  ދެން ރީނާ އަދި ނާހިދާ އެއްކޮށެވެ. ރަށުގެ އެހެން މީހުން ނޫޅޭހާ ގާތްކޮށް އުޅުމުގެ ނަތީޖާ އަކައްވީ މުޅި ރަށުގެ ތެރޭގަ އެންމެންވެސް ދައްކާ ވާހަކަ އަކައްވެއްޖެއެވެ.