Monday, March 26, 2012

(Chorus) ***************

Miotheevaa zamaaneko,
Badhal vumehneh dhaureko,
Miotheevaa gaanoon eko,
Raajjey gaa dhirithibihaa,
Zuvaanun nah oiy bodu bireko,
Miotheevaa zamaaneko,

Jifuti theraygaa dhaanuga,
Nidhan ohthas hukumeh kureyo,
Libunu mithaa amaan kameh,
Nethey elibunu minivan kameko,
Maadhaaeh faidhashuve,
Dhuvaarugaa hingiyas buneyo,

(Chorus)

Kuraakushah ahdhabeh vey,
Ekamaku eygaa haddhe vey,
Baraabarah heki huttas,
Nethey gareenaaeh buneyo,
Dhuniyeh gaa mikan othee,
Mihineh noonkan ves ingeyo,

(Chorus)

Etherefushun bayaan nagaa,
Beyrufushah shariyah kureyo,
Sathaara oblik sathuhaiy theri,
Bismi kiyamun karu kandhayo,
Zamaan thakah fethidhaahen,
Kulheymee hama chess gadheko,

(Chorus)

***************