Saturday, February 11, 2012

Meegen evves baagee akaa nugulhey mihaaru. Puppet waheed bolah hurihaa kameh kandaalaafa Mi aalaathun fileebaa???

Golhabo Zaeem 7771977
Mulla umar 7772189
Cable cutter Ilham 7777197
Asaasee kulaahun fili buruma 7771111
Gay Hasan Saeed 7786500
Baipen Jameelu 7778370
Jangiyaa Nazim 7786789
Iblees Afraaseem 7775327
Faharithalhaa imran 7795997
Zineykuraa seyk Shaheem 9724091
Kasbee Azima kukoor 7773746
Azura Human R Commision 7778392
Theyo Riyaz 7771331
I need some Cash kutti Naseed 7902266
Mahefool 7774567
Gangu vagu 800 million dollar man Yantey 7785665
Anga kunivas duvaa Rozeyna 7778061
Kudakudhin falhaa wakeelu Wadde 7771616
Theyoboa Nihan naseer 7774330
Chasmeen Randey 7772547